Lista aktualności Lista aktualności

Zimowe liczenie zwierzyny

Serdecznie zapraszamy na zimowe liczenie zwierzyny

Dlaczego liczymy zwierzynę?

Ocena liczebności zwierzyny to  podstawowy i najważniejszy element naszej wiedzy o populacji zwierząt. Ilość zwierzyny nie jest wartością stałą, zmienia się
 w dłuższych cyklach zależnych od wielu czynników środowiskowych, jak również, w ciągu roku. Najwięcej zwierzyny jest wczesną jesienią, kiedy do stada wliczane są młode osobniki, które przeżyły. Najniższa liczebność występuje wczesną wiosną, przed okresem rozrodu, na skutek naturalnej śmiertelności zimowej i pozyskania ubywa z populacji spora grupa zwierzyny. Ustalenie liczebności zwierzyny grubej jest niezbędne dla opracowania skutecznych metod jej ochrony, stosowania właściwych zasad i metod gospodarowania jej populacjami, zmierzających do optymalnego pozyskania, przy równoczesnej minimalizacji szkód łowieckich.

W dniach 26-27 luty na terenie leśnych obwodów łowieckich odbędzie się zimowe liczenie zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w liczeniu serdecznie zapraszamy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem nadleśnictwa prowadzącym zagadnienia gospodarki łowieckiej w terminie do dnia 21.02.2015r