Lista aktualności Lista aktualności

Z wizytą w Nadleśnictwie Spychowo

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Spychowo, mogliśmy uczestniczyć w wymianie doświadczeń
z zakresu edukacji leśnej i ochrony lasu przed zwierzyną. W jednostce prężnie funkcjonuje sala edukacyjna i muzeum leśne. Pracownicy służby leśnej poprzez podejmowane działania, uczą  lokalne społeczeństwo, prowadząc zajęcia z zakresu przyrody, organizując interesujące imprezy plenerowe. Koledzy ze Spychowa z powodzeniem od lat stosują naturalne metody zabezpieczenia upraw i młodników przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę płową.
W okresie zimowym, przy zalegającej pokrywie śnieżnej, zwierzyna nie ma dostępu do roślin runa leśnego swojej  naturalnej bazy pokarmowej. Kora młodych drzewek i pączki szczytowe stanowią atrakcyjny, bogaty w mikroelementy i sole mineralne element diety. Dlatego też ważne jest zimowe dokarmianie zwierzyny przez leśników i myśliwych dla ochrony najmłodszego pokolenia lasu.