Lista aktualności Lista aktualności

Tradycyjne już spotkania Leśników ze Strażakami.....

13.04.2017 odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Nowogród  spotkanie podsumowujące  działalność Nadleśnictwa i Państwowych Straży Pożarnych w ochronie lasów przed pożarami w roku 2016.
Wśród obecnych na spotkaniu byli również przedstawiciele  wyróżniających się miejscowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Krajowym Systemie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. 
Na  naradzie omówiono planowane założenia operacyjne  na rok 2017. 
 
Jak podkreślił Komendant PSP Ostrołęka, ta dobra tradycja spotkań zbliża nasze grupy zawodowe, pozwala lepiej zrozumieć się i współdziałać.