Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z poszukiwań samic brudnicy mniszki metodą transektu

W dniu 27.07.2016 odbyło się na terenie leśnictw Złota Góra w oddziałach 204g, 204f, oraz Wyk  oddziały 281a, 248c,f  szkolenie  dla służby leśnej z prowadzenia skutecznych metod poszukiwania samic  Brudnicy mniszki- groźnego szkodnika pierwotnego lasów iglastych.
Transekt to obserwacja i liczenie motyli podczas kulminacji rójki tzw. "przejście przez drzewostan"
W bieżącym roku obserwujemy wzmożoną liczebność samic brudnicy mniszki w naszych drzewostanach.
Podczas szkolenia  doświadczeni pracownicy podzielili się swoją wiedzą i przekazali cenne uwagi z kontaktów z tym groźnym szkodnikiem naszych lasów.