Lista aktualności Lista aktualności

SGGW w Nowogrodzie

Ćwiczenia specjalizacyjne "Planowanie i analiza trzebieży"
 
Wzorem corocznych wizyt specjalizacyjnych z zakresu hodowli lasu organizowanych przez Wydział Leśny SGGW w Warszawie, teren nadleśnictwa odwiedziła grupa 31 studentów. 
Opiekunami studentów byli prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki oraz dr inż. Kamil Bielak.
Ćwiczenia zostały zorganizowana w lasach nadzorowanych przez Nadleśnictwo Nowogród. Młodzi adepci leśnictwa zostali zapoznani z półnaturalnym modelem hodowli lasu promowanym w warunkach Puszczy Kurpiowskiej oraz z rębnią zupełną nowej generacji. Półnaturalny model hodowli lasu realizowany jest od odnowień naturalnych poprzez pielęgnację upraw i młodników a na cięciach odnowieniowych skończywszy. Rębnia zupełna nowej generacji jest to sposób odnawiania lasu ściśle powiązany z istniejącym drzewostanem gdzie stosowane są różne metody na uzyskanie wartościowego odnowienia a w przyszłości uzyskanie stabilnego drzewostanu. Istotnym elementem ćwiczeń było zapoznanie się z praktyczną stroną selekcji drzew leśnych w starszych drzewostanach sosnowych. Uczestnicy ćwiczeń mogli zapoznać się z technologią pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi. Uczestnicy zapoznawali się również z problemami hodowli lasu, pozyskania drewna, ochrony lasu i szeroko rozumianą ochroną przyrody. Wszystkie te elementy są ściśle powiązane z czynną ochroną ptaków i cennych siedlisk przyrodniczych, co zawsze jest dobrą wizytówką polskich leśników.
Jako ostatni punkt programu studenci zapoznali się z technikami wykrywania pożarów, sposobami prognozowania zagrożenia pożarowego oraz z aktualnymi problemami gospodarki leśnej.
 
Bernard Kłak