Lista aktualności Lista aktualności

Planowanie i analiza trzebieży

Wizyta studentów SGGW 27.05.2014 w lasach Nowogrodzkich

Wzorem corocznych wizyt specjalizacyjnych z zakresu hodowli lasu organizowanych przez Wydział Leśny SGGW w Warszawie, teren nadleśnictwa odwiedziła grupa 28 studentów.  Jak

Opiekunami studentów byli prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki oraz dr hab. Stanisław Drozdowski.

            Ćwiczenia zostały zorganizowana w lasach nadzorowanych przez Nadleśnictwo Nowogród. Młodzi adepci leśnictwa zostali zapoznani z półnaturalnym modelem hodowli lasu promowanym w warunkach Puszczy Kurpiowskiej. Półnaturalny model hodowli lasu realizowany jest od odnowień naturalnych poprzez pielęgnację upraw i młodników a na cięciach odnowieniowych skończywszy. Istotnym elementem ćwiczeń było zapoznanie się z praktyczną stroną selekcji drzew leśnych w starszych drzewostanach sosnowych. Uczestnicy ćwiczeń mogli zapoznać się z technologią pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi. Uczestnicy zapoznawali się również z problemami hodowli lasu, pozyskania drewna, ochrony lasu i szeroko rozumianą ochroną przyrody. Wszystkie te elementy są ściśle powiązane z czynną ochroną ptaków i cennych siedlisk przyrodniczych, co jest dobrą wizytówką polskich leśników.

            Studenci wyjechali z przekonaniem, że dobrą gospodarkę leśną można pogodzić z ochroną przyrody bez uszczerbku dla Polskich Lasów