Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przyrody

Najcenniejsze siedliska przyrodnicze na terenie nadleśnictwa objęte są ochroną rezerwatową.

Teren Nadleśnictwa Nowogród - współtworzący obszar funkcjonalny „Zielone Płuca Polski" charakteryzuje się wieloma walorami przyrodniczymi.

Bogactwo i różnorodność cennych przyrodniczo powierzchni i obiektów spowodowały, iż lasy nadleśnictwa objęto wieloma formami ochronnymi.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron z formami ochrony przyrody