Lista aktualności Lista aktualności

Forest Information Technology czyli ....

Anglojęzyczne ćwiczenia specjalizacyjne Forest Information Technology
 
Jak co roku Nadleśnictwo Nowogród zorganizowało 13 maja ćwiczenia terenowe dla grupy 32 studentów. Ćwiczenia odbyły się w ramach anglojęzycznych studiów magisterskich na kierunku "leśnictwo" w specjalności "Technologie Informatyczne w Leśnictwie", które są organizowane wspólnie przez Wydziały Leśne SGGW w Warszawie
i Uniwersytetu Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Niemcy). W bieżącym roku studenci reprezentowali następujące kraje: Iran, Niemcy, Francja, Gruzja, Nigeria, Bangladesz, Grecja, Rumunia i Polska.
Opiekunem studentów był prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
Ćwiczenia zostały zorganizowana w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Nowogród. Młodzi adepci leśnictwa zostali zapoznani z półnaturalnym modelem hodowli lasu, który sprawdza się w warunkach Puszczy Kurpiowskiej oraz z rębnią zupełną nowej generacji. 
Półnaturalny model hodowli lasu promowany jest od odnowień naturalnych poprzez pielęgnację upraw i młodników a na cięciach odnowieniowych skończywszy. 
Rębnia zupełna nowej generacji jest to sposób odnawiania lasu ściśle powiązany z istniejącym drzewostanem gdzie stosowane są różne metody na uzyskanie wartościowego odnowienia a w przyszłości uzyskanie stabilnego drzewostanu. Istotnym elementem ćwiczeń było zapoznanie się z praktyczną stroną selekcji drzew leśnych w starszych drzewostanach. Uczestnicy ćwiczeń mogli praktycznie zobaczyć technologię pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi, a wszystko zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej. Uczestnicy zapoznawali się również z problemami hodowli lasu na styku z pozyskaniem drewna, ochroną lasu i przyrody. Wszystkie te elementy ściśle powiązane z czynną ochroną ptaków i cennych siedlisk przyrodniczych, co jest dobrą wizytówką polskich leśników. 
Jako ostatni punkt programu studenci zapoznali się z technikami wykrywania pożarów, sposobami prognozowania zagrożenia pożarowego, narzędziami informatycznymi stosowanymi w leśnictwie (SILP, SIP, Rejestrator i inne) oraz z aktualnymi problemami gospodarki leśnej.
Studenci wyjechali zauroczeni pięknem lasów Puszczy Kurpiowskiej.
 
Bernard Kłak