Lista aktualności Lista aktualności

Close to nature silviculture 2015

Anglojęzyczne ćwiczenia specjalizacyjne "Close to nature silviculture" dla grupy 15 studentów m.in. z Nepalu, Nigerii, Niemiec

Jak co roku Nadleśnictwo Nowogród zorganizowało 7 maja ćwiczenia terenowe dla grupy 15 studentów m.in. z Nepalu, Nigerii, Niemiec. Ćwiczenia odbyły się w ramach anglojęzycznych studiów międzywydziałowych, organizowanych przez Wydział Leśny SGGW w Warszawie.

Opiekunem studentów był dr inż. Kamil Bielak.  

Ćwiczenia zostały zorganizowane w lasach Nadleśnictwa Nowogród. Młodzi adepci leśnictwa zostali zapoznani z półnaturalnym modelem hodowli lasu promowanym w warunkach Puszczy Kurpiowskiej oraz z rębnią zupełną nowej generacji. Półnaturalny model hodowli lasu promowany jest od odnowień naturalnych poprzez pielęgnację upraw i młodników a na cięciach odnowieniowych skończywszy. Rębnia zupełna nowej generacji jest to sposób odnawiania lasu ściśle powiązany z istniejącym drzewostanem gdzie stosowane są różne metody na uzyskanie wartościowego odnowienia a w przyszłości uzyskanie stabilnego drzewostanu. Uczestnicy ćwiczeń zapoznani zostali z  technologią pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi w zabiegach trzebieżowych.

Studenci wyjechali z przekonaniem, że dobrą gospodarkę leśną można pogodzić z ochroną przyrody bez uszczerbku dla Polskich Lasów.

Tekst i zdjęcia Bernard Kłak