Lista aktualności Lista aktualności

21 marca Międzynarodowy Dzień Lasu

"LAS, KLIMAT, ZIEMIA"- to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów

Międzynarodowy Dzień Lasów
 
„Lasy, Klimat, Zmiana" to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów. W genewskim Pałacu Narodów zostanie otwarta wystawa, na której Lasy Państwowe zaprezentują model polskiego leśnictwa. 
W 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL), od 2013 roku obchodzonym na całym świecie.
W tym dniu przypominamy, jak ważny jest las w życiu człowieka. Lasy dostarczają czystego powietrza i wody, zapewniają bioróżnorodność oraz strzegą przed zmianami klimatycznymi. Dla wielu ludzi są również źródłem pokarmu, miejscem schronienia i pracy. Życie na Ziemi w dużej mierze jest możliwe dzięki lasom.
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa uroczyste obchody MDL organizuje 20 marca. Odbędą się one pod hasłem „Lasy dla Żywności – Żywność dla Lasów" (Forests for Food, Food for Forests). Na obchody złoży się szereg wydarzeń, w tym konferencja prasowa i wystawy. Ekspozycję na temat modelu polskiego leśnictwa przygotowały także Lasy Państwowe. Otwarcie wystawy odbędzie się 20 marca o godz. 18.00 w Pałacu Narodów. Ekspozycja, w formie napisu FOREST, została zbudowana z dwumetrowych, podświetlonych liter. Każda z nich jest poświęcona innemu obszarowi tematycznemu związanemu z lasami. Dzięki informacjom zamieszczonym na poszczególnych literach będzie można się m.in. dowiedzieć, w jaki sposób pozyskuje się i wykorzystuje drewno, jak prowadzona jest edukacja leśna, a także jak korzystać z lasu w celach rekreacyjnych. Na zwiedzających czekać będą również niezwykłe zdjęcia i opisy zwierząt chronionych.
Wystawa jest zaprojektowana tak, aby oddziaływać na wszystkie zmysły zwiedzających. Będzie można nie tylko zobaczyć leśne krajobrazy, ale też usłyszeć odgłosy ptaków, a także dotknąć kory drzewa.
W otwarciu wystawy weźmie udział Piotr Otawski, wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody oraz Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
W Polsce oficjalne obchody MDL odbędą się 26 marca w Radomiu. W czasie tej uroczystości zostanie zaprezentowany spot przygotowany przez FAO, który już teraz dostępny jest na kanale YouTube LP. Film ten został przetłumaczony przez Lasy Państwowe. 
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=JnAZQZ3-ASc
 
Opracowano na podstawie materiałów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.