Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność przekracza 224 m sześć./ha.

Udział siedlisk leśnych:

• 93 proc. - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka

• 3 proc. - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

• 4 proc. - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

 

Udział gatunków lasotwórczych:

• 92 proc. - sosna, modrzew

•  3 proc. - brzoza

•  3 proc. - olcha

•  1 proc. - świerk

•  1 proc. - pozostałe

Udział drzewostanów w klasach  wieku:

• 10 proc. - I klasa

• 11 proc. - II klasa

• 24 proc. - III klasa

• 24 proc.. - IV klasa

• 21 proc. - V klasa

• 10 proc. - VI klasa i starsze

 

Przeciętna zasobność drzewostanów:

• Sosna  - 229 m sześć./ha

• Świerk - 175 m sześć./ha

• Brzoza - 162 m sześć./ha

• Olcha   - 198 m sześć./ha