Asset Publisher Asset Publisher

Białe płachty płótna w lesie?...

Dlaczego leśnicy ścinają drzewa na płachty?
W celu monitorowania rozwoju szkodliwych owadów.
Leśnicy wraz z Zespół Ochrony Lasu ścinają w drzewostanie, gdzie stwierdzono jesienią  wzmożone występowanie szkodników pierwotnych sosny,  typowe dla tego lasu drzewo  lub kilka drzew  i liczą larwy owadów, które znajdują się w koronie drzewa.
Na białym płótnie larwy owadów, które żerują w koronie drzewa mają kolor zbliżony do otoczenia w którym funkcjonują(zielony, ciemno brązowy) są doskonale widoczne. Po usunięciu z płachy zanieczyszczeń, można owady dokładnie policzyć, określając ich rodzaj i wiek.
Liczba larw szkodliwych  owadów determinuje dalsze działania leśników.
Przy nadmiernym  występowaniu szkodliwych owadów zagrażających trwałości lasu leśnicy muszą przeprowadzać zabiegi ratownicze.