Asset Publisher Asset Publisher

70 lat RDLP Białystok

W 2014 roku nasza Dyrekcja Regionalna obchodzi 70 lecie powstania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Więcej informacji znajdziesz tu


Rys historyczny

Historia naszego nadleśnictwa

Okres przedrozbiorowy.
Królewszczyzna czyli"dobra stołowe". Z lasów nadleśnictwa dochody szły na utrzymanie dworu królewskiego.

Okres rozbioru (1772-1795)
Po rozbiorach tereny te przeszły na krótki okres pod panowanie Prus-ograniczenie nadmiernej eksploatacji lasów poprzez powołanie administracji leśnej.

Kongresie Wiedeńskim (1815)
Lasy nadleśnictwa włączone w  skład Królestwa Polskiego.
Okres właściwa gospodarki leśnej w lasach rządowych. Opracowano dla lasów plan gospodarczy na okres 1820-1850. Lasy Leśnictwa Nowogród należały wówczas do guberni Augustowskiej.

Okres odzyskania niepodległości.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 utworzono oddzielne jednostki administracyjne Nadleśnictwa: Nowogród, Kolno i Lipniki.

Okres II wojny światowej.
Rabunkowa i dewastacyjna gospodarka w lasach prowadzona przez okupanta.
Ogromne straty w drzewostanach nadleśnictwa.

Czasy współczesne.
Pierwsze definitywne urządzanie gospodarstwa leśnego  w 1960 roku dla Nadleśnictwa Lipniki, a dla Nadleśnictw: Kolno i Nowogród w 1965 roku.

Reorganizacja Lasów Państwowych(1972)
Połączenie Nadleśnictwa Nowogród z Nadleśnictwem Kolno, częścią Nadleśnictwa Mały Płock i Nadleśnictwem Lipniki. Utworzenie jednej jednostki organizacyjnej- Nadleśnictwo Nowogród z obrębami: Kolno, Lipniki, Nowogród.

Pierwsza rewizja urządzania lasu przeprowadzona w 1975 roku.
Dla obrębów Kolno i Nowogród. Obręb Lipniki posiadał wówczas aktualny plan sporządzony na lata 1970-1980.

W obecnym kształcie Nadleśnictwo Nowogród funkcjonuje od 1979 roku.