Asset Publisher Asset Publisher

Kontakt z mediami

Do kontaktu z mediami:

Zastępca Nadleśniczego 
Marek Gruzeł
tel. kontaktowy: 86 217 52 94

adres email: marek.gruzel@bialystok.lasy.gov.pl