Asset Publisher Asset Publisher

Wspólne szkolenie...

W dniu 7.03.2016r. odbyło się szkolenie dla pracowników terenowej służby leśnej, którego celem było doskonalenie umiejętności szacowania i manipulacji drewna specjalnego przeznaczenia.
Szczególną uwagę zwrócono na drewno przeznaczone na słupy teletechniczne, cieszące się coraz większym zainteresowaniem ze względu na ich naturalne pochodzenie oraz walory mechaniczne, które zdecydowanie przewyższają tradycyjne słupy betonowe.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firmy N.E.T.  Wood. Pan Andrzej Załuski przedstawił „szlak" jaki przemierzają słupy; od momentu wyboru w lesie, poprzez technologię ich obróbki, aż do momentu ich praktycznego zastosowania. Podczas wystąpienia, prelegent podkreślał walory drewnianych słupów jako surowca odnawialnego. 
Kolejnym tematem poruszonym podczas szkolenia było bezpieczeństwo przy pracach związanych z pozyskaniem drewna.
Wspólnie z przedstawicielami  zakładów usług leśnych przedstawiono i omówiono zagrożenia na jakie narażone są osoby pracujące w lesie oraz możliwości zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom.