Asset Publisher Asset Publisher

Goście z Afryki w lasach Kurpiowskich

Goście poznając uroki Gminy Zbójna zawitali w progi Nadleśnictwa Nowogród i zostali gościnie przyjęci

Na zaproszenie Wójta Gminy Zbójna przyjechała grupa 12 osób z Rwandy (Środkowa Afryka).  

Goście poznając uroki Gminy Zbójna zawitali również w progi Nadleśnictwa Nowogród
i zostali godnie przyjęci. Zapoznali się tu ze strukturą organizacyjną Lasów Państwowych oraz celami i zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej. Było dużo pytań dotyczących gospodarki leśnej, handlu drewnem oraz  zwierząt żyjących w Puszczy. Jedno pytanie szczególnie utkwiło wszystkim w pamięci „czy można u was znaleźć chociaż diamenty?"

W odpowiedzi usłyszeli, że naszymi największymi diamentem są czyste rzeki i otaczające je lasy.

Po części kameralnej goście udali się pod wiatę Nadleśnictwa, gdzie zapoznawali się z tradycjami kurpiowskimi. W dowód wdzięczności przybysze pokazali tradycyjne śpiewy i tańce z terenów Rwandy.

 Powierzchnia całkowita Rwandy wynosi 26 338 km2 zaś leśistość zbliża się do 20%. Jest to kraj tysiąca gór. Rwanda to kraj rolniczy, który na początku lat 90 XX wieku był dotknięty krwawą wojną plemienną. Lasy są wycinane pod produkcję rolną. Rząd  Rwandy podjął szerokie działania nad zachowaniem lasów. Od 2009 roku rząd Rwandy rozsyła ekspertów ds. rolnictwa na szczeble lokalne w całym kraju, aby szkolili farmerów na temat ulepszania praktyk związanych z uprawą ziemi i możliwości wykorzystania rządowego programu sadzenia i zalesiania. Program ten jest nastawiony na przywrócenie lesistości na odlesionych terenach w kilkunastu regionach tego górzystego kraju. Rząd kładzie nacisk na agroleśnictwo, gdyż promuje ono uprawę owoców, stanowi źródło żywności oraz podnosi dochody wsi.

 Drewno w 60 % jest przeznaczane na opał.