Asset Publisher Asset Publisher

Policzymy podrosty czyli..

Inwentaryzacja podrostów
Studenci kierunku Leśnictwo na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego zinwentaryzują podrosty w Nadleśnictwie Nowogród. 
W dniu 29 maja odbyło się spotkanie organizacyjne związane z tą inwentaryzacją. Studenci zapoznali się ze specyfiką gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Nowogród oraz opracowali metodykę prac.
Podrosty to młode drzewa o wysokości przekraczającej 0,5 metra, które wyrosły pod  okapem starego drzewostanu i mają szansę stać się właściwym piętrem lasu.
Dzięki informacjom na temat podrostów leśnicy będą mogli tak zaplanować prace odnowieniowe, aby jak najwięcej z nich weszło w skład przyszłego pokolenia.