Asset Publisher Asset Publisher

Nowogród studentami stoi czyli...

Tradycją już jest, że w miesiącu maju teren Nadleśnictwa Nowogród odwiedzają studenci specjalizujący się w hodowli lasu.
Pod opieką profesora Brzezieckiego obcokrajowcy poznawali typowe dla naszego kraju lasy, gdzie dominującym gatunkiem jest sosna.
Na powierzchniach przygotowanych do ćwiczeń przedstawiono  przekrojowo cykl życia lasu od posadzenia do naturalnego rozpadu. 
Studenci próbowali ocenić  działania podejmowane przez naszych kolegów w promowaniu odnowień naturalnych oraz spróbować swych sił w maszynowym pozyskaniu drewna. W trakcie trwania ćwiczeń zapoznani zostali z systemem ochrony przeciwpożarowej funkcjonującym w nadleśnictwie oraz z zagadnieniami dotyczącymi ochrony lasu.