Asset Publisher Asset Publisher

Czerwony kur w leśnictwie Leman

07.06.2018 we wczesnych godzinach popołudniowych dyżurny obserwator z PAD Nadleśnictwa  zloklalizował pożar lasu na terenie leśnicta Leman. Na miejsce zdarzenia niezłocznie udał się  samochód patrolowo- gaśniczy wraz z obsługą , pełnomocnik nadleśniczego-inżynier nadzoru, zastępca nadleśniczego oraz miejscowy leśniczy. Zaprószony ogień na powierzchni zrębowej, błyskawicznie przemieścił się w drzewostan. Dzięki szybkiej interwencji służby leśnej, straży pożarnej ogień  udało się zatrzymać, nie dopuszczajac do strat.
W akcję gaszenia pożaru włączył się wezwany  samolot patrolowo-gaśniczy Dromader  z Leśnej Bazy Lotniczej w Rostkach.
Akcja gaszenia  zakończyła się około 14:30. Do godzin nocnych trwało dogaszanie pożarzyska. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział  8 pracowników Nadlśnictwa Nowogód, 16 pojazdów straży pożarnej( z Kolna, Pisza, Zambrowa), oraz samolot patrolowo-gaśniczy.
Tego dnia wilgotność ścioły leśnej wynosił a 10.4 %, temperatura powietrza oscylowała w granicach 24 o C, wiatr 5,5 m/s kierunek N-NNW.