Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikaty FSC i PEFC

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.
Nadleśnictwo Nowogród posiada Certyfikat Gospodarki Lesnej PEFC nr CSL/722/2017, który obowiazuje od 14.11.2017 do 13.11.2020.
Certyfikat PEFC jest gwarancją prowadzenia przez Nadlesnictwo Nowogród trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

FSC

Forest Stewardship Council® FSC-C107315 (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, FSC) jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych. Certyfikowanych w tym systemie obecnie jest 197 817 395 ha na świecie.

Lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Nowogród  posiadają certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC- 008962, potwierdzający prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i produkcji surowca drzewnego zgodne ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Obecny certyfikat FSC został wydany 11 sierpnia 2016 r. w programie Qualifor, przez SGS - jednostkę posiadająca akredytację ASI. Certyfikat ważny jest do 10 sierpnia 2021 roku.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy Nadleśnictwa Nowogród są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.