Lista aktualności Lista aktualności

STOP wypalaniu traw. My też chcemy żyć!!!

Błędne założenia mają często tragiczne skutki.

W okresie wiosennym zjawiskiem nagminnie obserwowanym jest wypalanie traw na łąkach, poboczach kolejowych
i innych terenach zielonych.
Duża część społeczeństwa uważa, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, że  jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania.
 
Fakty są jednak inne:
  • Pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie.
  • Pozbawiona pokrywy roślinnej gleba jest bezbronna wobec działania czynników atmosferycznych - promieni słonecznych, wiatru, opadów.
  • W  płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale cały system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby, zniszczeniu ulega całe bogactwo przyrody.
  • Wypalanie traw zabija zwierzęta. Śmierć w płomieniach czyha na ptaki, niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Często palą się gniazda już zasiedlone z jajeczkami i pisklętami.
  • Śmierć w płomieniach często ponoszą także zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru. Zadymienie powoduję utratę orientacji, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych jak sarna jeleń czy dzik.
  • W ogniu giną pożyteczne zwierzęta kręgowe (płazy-żaby ropuchy jaszczurki znajdujące się pod ochroną prawną ) oraz ssaki –jeże, zające, borsuki, kuny i drobne gryzonie.
  • Podczas pożaru giną bardzo pożyteczne owady: mrówki, biedronki, dżdżownice,
  • Każdego roku w pożarach traw giną ludzie- osoby, które same podjęły się tego niebezpiecznego i zabronionego prawem działania.
  • Pożary traw są największym zagrożeniem dla lasów. 
  • Płonące łąki stanowią zagrożenie dla siedzib ludzkich - domów, budynków gospodarczych.
Sankcje prawne:
 
Art.124 (Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004) Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art.131. Kto …wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe oraz trzcinowiska i szuwary… -podlega każe aresztu lub grzywny.
 
Dopłaty unijne do gruntów rolnych
 
Art.2. ust.1.( Dz.U.z 2004 Nr 6,poz.40) producentowi rolnemu przysługują płatności na będące w jego posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej gruntami rolnymi.
 
Na grunty rolne wypalane nie będą przyznawane dopłaty unijne.