Lista aktualności Lista aktualności

Rozpoczynamy prace Urządzania Lasu

Nadleśnictwo Nowogród przystąpiło do prac zmierzających do utworzenia V Rewizji Planu Urządzenia Lasu (PUL). W związku z tym w dniu 26.06.2017 r. odbyło się szkolenie
z zakresu tworzenia PUL, które zostało przeprowadzone przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku. Przedstawiony został przebieg oraz harmonogram prac związany z inwentaryzacją stanu lasu. Następnie w terenie wyznaczono powierzchnię kołową i obliczono miąższość dla drzewostanu.

Plan Urządzenia Lasu jest to dokument będący podstawą do prowadzenia gospodarki leśnej. Sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.